20 sierpnia 2019 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie zorganizowali wspólnie z żołnierzami 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie ćwiczenia w ramach doskonalenia zawodowego formacji mundurowych.

To pierwsze ćwiczenia przeprowadzone wspólnie z udziałem strażaków oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ćwiczenia w ramach współpracy mundurowych obserwował Starosta Braniewski Karol Motyka, Dowódca 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie ppłk Jarosław Kowalski oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko.

Zmagania ćwiczebne zostały podzielone na trzy epizody, których miejscem realizacji było miasto Braniewo oraz wybrane miejscowości na terenie gminy Braniewo.

Epizod nr I – „Zamieszanie w koszarach” to prezentacja sprzętu oraz praktyczny pokaz zasad i metod udzielania pierwszej pomocy, wykorzystania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz obsługi sieci hydrantowej. Epizod ten został zrealizowany w siedzibie Wojsk Obrony Terytorialnej w Braniewie.

Epizod nr II – „Lokalne podtopienia – niebezpieczna cofka” to już praktyczne ćwiczenia mundurowych reprezentujących obie formacji na terenie nieczynnej żwirowni w Klejnowie oraz w pobliżu linii brzegowej Zalewu Wiślanego w miejscowości Nowa Pasłęka. Strażacy zapoznali żołnierzy WOT z technikami układania worków z piaskiem, zaprezentowali sprzęt wykorzystywany do działań powodziowych oraz do ratownictwa wodnego.

Epizod nr III – „Leśny kryzys – pozostawieni sami sobie” to kolejne ćwiczenia zrealizowane tym razem na obszarze leśnym Nadleśnictwa Zaporowo w pobliżu miejscowości Rusy gm. Braniewo. Scenariusz epizodu zakładał zaginięcie osoby na obszarze leśnym oraz dodatkowo pożar lasu. Warunki terenowe nie ułatwiały mundurowym prowadzenia działań zarówno podczas przeszukiwań obszaru leśnego w poszukiwaniu zaginionej osoby oraz przemieszczaniu duktami leśnymi, gdzie ćwiczący napotkali liczne przeszkody w postaci przewróconych drzew. W działaniach wykorzystano pilarzy WOT, samochody ciężarowe, quady i motocykle stanowiące wyposażenie 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie. W działaniach strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie wspierali strażacy – ochotnicy z jednostek OSP Braniewo, OSP Gronowo, OSP Lipowina i OSP Żelazna Góra.

Łącznie w ćwiczeniach zaangażowanych zostało blisko 100 żołnierzy 43 Batalionu Lekkiego Piechoty w Braniewie wchodzących w skład 4 Warmińsko – Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz kilkudziesięciu strażaków PSP i OSP. To pierwsze wspólne ćwiczenia przeprowadzone przez strażaków i wojskowych na terenie powiatu braniewskiego.

Opracował+foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy PSP w Braniewie

o autorze

Redakcja/Łukasz