W braniewskim Zakładzie Karnym odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe, podwyższające umiejętności strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz drużyny przeciwpożarowej z Zakładu Karnego.

[galeria=5,prawa]W dniu 11 grudnia na terenie obiektów należących do Zakładu Karnego w Braniewie odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe, których założeniem był wybuch pożaru w jednej z cel, który następnie miał atakować magazyny znajdujące się na drewnianym strychu.

Jako pierwsza akcję podjęła nieetatowa drużyna przeciwpożarowa z wymienionego Zakładu Karnego, następnie zadysponowano trzy zastępy ratownicze z JRG w Braniewie. Do obiektu wprowadzono jeden prąd gaśniczy oraz wykorzystano działko wodne na podnośniku hydraulicznym SH – 18. Dodatkowym zadaniem dla ratowników z JRG było udzielenie pozorantowi pomocy medycznej.

Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz pracowników Zakładu Karnego.

Foto: KP PSP Braniewo

o autorze

Redakcja