Dn. 24.02.2010 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyła obyła się odprawa roczna – podsumowanie działalności za rok 2009.

Środowe podsumowanie roczne zostało podzielone na dwie części: uroczyste przekazanie pojazdu SLRR Ford Ranger i pneumatycznego namiotu ratowniczego NPS 37 oraz zasadniczą część odprawy rocznej.

Dla przybyłych gości oraz pracowników KP PSP przygotowany został pokaz multimedialny obrazujący działalność w roku 2009. Obecny na odprawie Z- ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie st. bryg. Mirosław Rutecki zapoznał się z warunkami pracy i służby strażaków z braniewskiej komendy. Obecni samorządowcy oraz goście podziękowali za działalność w roku 2009 i wyrazili uznanie za dokonania i trud pracy.

[galeria=6,prawa] Rok 2009 był rokiem rekordowym pod względem ilości interwencji odnotowanych na terenie powiatu braniewskiego. Oprócz sukcesów na odprawie poruszone zostały również kwestie sprzętu pozyskanego w roku 2009: pojazdów SHD 25 i SLRR, pneumatycznego namiotu ratowniczego NPS 37 i agregatu pompowego AP 5000/8, oraz planów związanych z pozyskaniem nowego sprzętu w roku 2010.

Odprawa roczna to również okazja aby wręczyć podziękowania dla osób, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju KP PSP w Braniewie. Stosowne podziękowania otrzymali samorządowcy oraz obecni goście i przedstawiciele firm: Chemikals – Wojciech Chruściel oraz Krzysztof Murawski wykonujący usługi stolarskie. Nie zabrakło ciepłych słów oraz deklaracji dalszej pomocy i wspierania Państwowej Straży Pożarnej.

[galeria=13,lewa] W odprawie rocznej udział wzięli samorządowcy: Starosta Braniewski – Leszek Dziąg, v-ce Starosta Braniewski – Bogdan Pochodaj, v-ce burmistrz Miasta Braniewa – Jerzy Maziarz, burmistrz Fromborka – Krystyna Lewańska, Wójtowie gmin: Lelkowo- Stanisław Popiel; Wilczęta – Bogusław Szczerba; Braniewo – Wincenty Przyborowski; przedstawiciel Gminy Płoskinia – Stefan Hrybek, ksiądz prałat Tadeusz Graniczka, ksiądz dziekan Leszek Galica, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Braniewie dh. Edward Bułhak, Radny Sejmiku Samorządowego Województwa Warmińsko – Mazurskiego: Jan Bobek oraz przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. W uroczystości uczestniczył również z-ca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie st. bryg. Mirosław Rutecki.

Fot.: KP PSP Braniewo

o autorze

Redakcja