Wojskowa Straż Pożarna 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej wkrótce zostanie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.  

W czwartek, 2 marca Komendant Powiatowy PSP w Braniewie mł.bryg. mgr Władysław Szczepanowicz i Dowódca 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej płk Jacek Ostrowski podpisali porozumienie, które jest niezbędne do włączenia jednostki do systemu.

Wojskowa Straż Pożarna 9BBKPanc. jest jednostką wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną i wykorzystywaną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Strażacy prowadzą działania nie tylko na terenie Garnizonu Braniewo ale również uczestniczą w akcjach ratowniczych na terenie całego powiatu braniewskiego, wspomagając strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

– To zawodowcy, na których zawsze możemy polegać – tak jednostkę ocenia mł. bryg. Władysław Szczepanowicz.

Prawdopodobnie jednostka zostanie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego jeszcze w tym roku.

– Włączenie naszej jednostki do KSRG, to dla nas szansa na pozyskanie nowego sprzętu i przede wszystkim nowych etatów – powiedział mł. chor. Artur Synowiec, komendant Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie.

o autorze

Redakcja/Łukasz