– Dopóki rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie sprawował władzę, dopóty służby mundurowe będą wspierane i modernizowane – powiedział w poniedziałek szef MSWiA Joachim Brudziński.

Minister spraw wewnętrznych i administracji był dzisiaj w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, gdzie wziął udział w odprawie służb mundurowych. Wzięli w niej udział także: gen. insp. Jarosław Szymczyk – komendant główny Policji, gen. bryg. Leszek Suski – komendant główny PSP, gen. bryg. Tomasz Praga – komendant główny Straży Granicznej oraz Adrian Czubak – wojewoda opolski.

Podczas odprawy podsumowano działalność służb w 2018 roku i wykorzystanie środków z Programu Modernizacji Służb Mundurowych w województwie opolskim. W latach 2018-2019 w ramach Programu do opolskiej PSP zarezerwowano ponad 743 tys. zł na zakup sprzętu informatyki i łączności i ponad 1,2 mln zł na zakup odzieży ochronnej i specjalnej. Ze środków programu realizowana jest również rozbudowa strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Grodkowie. W 2019 r. zaplanowano na ten cel ponad 1,5 mln zł, a na 2020 r. blisko 2 mln zł.

Chcę tutaj na Opolszczyźnie zapewnić, że dopóki będziemy odpowiadać za bezpieczeństwo, dopóki rząd PiS będzie miał mandat obywatelski do tego, żeby tę władzę sprawować, dopóty będziemy wspierać i modernizować służby mundurowe – oświadczył Brudziński.

Minister podkreślił też, że w 2020 roku nie można poprzestać jedynie na prowadzonym programie modernizacyjnym służb mundurowych. – Żeby policja mogła się zmieniać, żeby straż pożarna mogła się zmieniać, to ten proces modernizacji służb mundurowych musi postępować. Zapewniam, że takich starań będziemy dokonywać – dodał.

Foto. MSWiA

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl