Komisja Europejska wezwała w czwartek Polskę do zmiany przepisów w sprawie obniżonej stawki podatku VAT stosowanej do towarów przeznaczonych na cele bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi VAT obniżona stawka tego podatku może być stosowana tylko do niektórych towarów i usług.

Jak poinformowała w czwartkowym komunikacie KE, unijna dyrektywa nie zezwala Polsce na stosowanie obniżonej stawki podatku VAT w odniesieniu do towarów przeznaczonych na cele bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Nie są one bowiem umieszczone w przyjętym przez wszystkie państwa członkowskie wykazie towarów i usług, które mogą być objęte niższym podatkiem.

Jeżeli Polska w ciągu dwóch miesięcy nie dostosuje przepisów do wymogów unijnych, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Źródło: PAP

o autorze

Redakcja