Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Krzysztof Kędryk powołał bryg. Piotra Dudka na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Kędzierzynie-Koźlu

Jak można przeczytać na stronie Komendy Wojewódzkiej, bryg. Piotr Dudek służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął 5 lipca 1999 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu, do której został skierowany po ukończeniu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Był jednym z dowódców kierujących działaniami ratowniczymi podczas pożaru zakładu Chespa Sp. z o.o. we wrześniu 2008r., powodzi na terenie powiatu krapkowickiego w 2010 r. oraz akcji usuwania skutków katastrofalnej ulewy na terenie gminy Walce w 2014 r. Jego doświadczenie, jako specjalisty w zakresie gaszenia pożarów lasów, powodowało również regularne powoływanie go do udziału w ćwiczeniach międzywojewódzkich, krajowych a także międzynarodowych takich jak: „SILVA 2012”, „EU CARPATEX”, „POLEX 2013” i „WIELKOPOLAS 2015”. Powoływany był również w skład zespołów roboczych Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, jak również Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej opracowującego zasady doskonalenia zawodowego strażaków PSP, a także pełnił funkcję zastępcy szefa sztabu Wojewódzkiej Brygady Odwodowej OKW PSP.

Przed powołaniem na stanowisko pełnił służbę na stanowisku zastępcy dowódcy JRG w Krapkowicach.

Foto. KW PSP Opole 

o autorze

Redakcja/Łukasz