W dniu 12.01.2014r o godzinie 10:43 nasza jednostka została zadysponowana do pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego przy ulicy Okrzei w Brzeinach.

Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu paleniska oraz nałożenie na komin sita w celu stłumienia pożaru. Sprawdzeniu poddane zostały również pomieszczenia budynku oraz okolice komina w celu wyeliminowania jego pęknięć i ewentualnych zarzewi ognia.

Sadza powstaje w wyniku niepełnego spalania stałego materiału palnego. W piecach grzewczych nie wolno spalać tzw. resztek, śmieci i odpadów komunalnych, które powinny być oddawane na wysypisko śmieci. Jako materiały chemicznie bardzo złożone, w piecu spalą się tylko częściowo i wytworzą duże ilości cząstek sadzy, która odłoży się w przewodach kominowych.

Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania w przewodzie. Paląca się w wysokich temperaturach sadza może spowodować nieszczelności w przewodzie kominowym, którymi ogień lub wysoka temperatura wyjdzie na zewnątrz, dokonując zapalenia materiałów na poddaszu, czy w pomieszczeniach na niższych kondygnacjach, przylegających bezpośrednio lub pośrednio do komina.

Siły i środki:

  • JRG Brzeziny&Mercedes GBA 2,5/24&
  • JRG Brzeziny&Star Man GCBA 4/24
  • OSP Brzeziny &Man GBA 2,5/16
  • OSP Brzeziny &Star SH-18

Przeczytaj również: Pożar sadzy – ważne informacje&oraz&&Postępowanie w przypadku zatrucia tlenkiem węgla

o autorze

Redakcja