Stołeczny Zarząd Infrastruktury rozstrzygnął przetarg na wykonanie niezbędnej dokumentacji i wybudowanie strażnicy dla Wojskowej Straży Pożarnej 38. Sochaczewskiego Dywizjonu Zabezpieczenia Obrony Powietrznej.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia inwestycja ma być realizowana w trzech etapach. Pierwszy to opracowanie projektu budowlanego, drugi opracowanie projektu wykonawczego, a trzeci kompleksowe i kompletne wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych.

Dokumentacja przetargowa została objęta klauzulą ‘ZASTRZEŻONE’.

Budynek ma powstać na terenie kompleksu wojskowego nr 6017, który jest administrowany przez 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego. Użytkownikiem będzie 38. Sochaczewski Dywizjon Zabezpieczenia Obrony Powietrznej.

W wyznaczonym terminie do zamawiającego wpłynęło sześć ofert, komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę firmy Budimex, która wyceniła wykonanie zamówienia na 12 737 931,61 zł brutto.

Na wykonanie wszystkich prac firma będzie miała 450 dni od daty podpisania umowy.

Foto. jednostka wojskowa

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl