Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach otrzymała w dzierżawę dwu-hektarowy ogrodzony teren po przepompowni wody.

Obiekty znajdujące się na tym terenie to dwa betonowe zbiorniki, każdy o średnicy ok. 35 m i wysokości 12 m. pomiędzy nimi znajduje się hala z pozostałą armaturą wodną – sekcjami rur.  Teren ten jest idealnym obiektem do budowy poligonu ratowniczego.

Poligon ratowniczy służył będzie nam wszystkim. Strażacy, którzy będą podnosić swoje umiejętności poprzez ćwiczenie w akcjach symulowanych na profesjonalnie przygotowanym poligonie jeszcze szybciej i skuteczniej będą ratować Twoje życie.

Ratownik nigdy nie wie z jakim zadaniem będzie musiał się zmierzyć w prawdziwej akcji, a tam nie ma czasu na wahanie. Podczas prawdziwej akcji ratownik musi być skuteczny.

Poligon ratowniczy przygotowywany jest i konsultowany pod okiem specjalistów z kraju i Europy, tak aby mógł on stać się platformą wymiany doświadczeń różnych specjalizacji ratowniczych.

Obecnie jednostka potrzebuje do rozbudowy:

– kręgi studzienne,
– głazy z kamieniołomu,
– pojemniki 1000 litrów,
– żwir,
– opony,
– gruz,
– trociny,
– piasek,
– geowłókninę,
– uszkodzone palety,
– płyty betonowe,
– wraki samochodów,
– szweje kolejowe,
– kontener morski i socjalny,
– zużyte stemple drewniane.

Jeśli chcą Państwo wesprzeć OSP Kęty w budowie poligonu i posiadają w/w sprzęt prosimy o kontakt:

OSP Kęty
ul. Adama Mickiewicza 10
32-650 Kęty
516 010 781

o autorze

Redakcja