W czwartek sejmowa komisja spraw wewnętrznych i administracji pozytywnie zaopiniowała projekt przyszłorocznego budżetu państwa w części dotyczącej bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Przyszłoroczny budżet państwa przygotowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości przewiduje, że wydatki Państwowej Straży Pożarnej w części 42 i 85 wyniosą 2 mld 737 mln 208 tysięcy złotych. W porównaniu z tegorocznym budżetem będą wyższe od 212 mln zł.

Obecnie w Państwowej Straży Pożarnej jest 30 505 etatów, w przyszłym roku liczba ta wzrośnie o 490 etatów. Przecięte uposażenie funkcjonariusza wyniesie 4890 zł, a pracownika cywilnego 3491 zł. Podwyżki nie zaplanowano.

W 2018 roku Komenda Główna PSP będzie realizowała trzy projekty unijne, na ich współfinansowanie lub finansowanie zapisano 21 mln 383 tys. zł.

Na Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy państwo przeznaczy 73 mln zł, a 39 milionów otrzymają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach tzw. dotacji MSWiA.

Podczas posiedzenia komisji PSP reprezentował Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski i Zastępca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Krzysztof Hejduk.

o autorze

Redakcja/Łukasz