Budżet 2019 przyjęty z jedną ‘strażacką’ poprawką

Posłowie podczas dzisiejszego posiedzenia przyjęli budżet państwa na 2019 rok. W drugim czytaniu tylko jedna ‘strażacka’ poprawka została zaakceptowana.

Budżet przewiduje, że dochody budżetu państwa wyniosą 388 mld 294 mln 520 tys. zł, natomiast wydatki 416 mld 794 mln 520 tys. zł.

15 stycznia Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zajęła się poprawkami, które posłowie złożyli podczas drugiego czytania. Wśród nich znalazły się cztery dotyczące straży pożarnej.

Komisja odrzuciła następujące poprawki:

W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z cła o kwotę 48.000 tys. zł (dz. 756), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Rezerwa celowa na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 16 województwach w kwocie po 3.000 tys. zł” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe) – złożona przez klub PSL-UED.

W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym (rozdz. 75703, wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Program wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych na Opolszczyźnie” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe) – złożona przez klub Kukiz’15.

W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. “Program zakupu wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego” (rozdz. 75818, wydatki majątkowe) – złożona przez klub Nowoczesna.

Jako jedyna została przyjęta poprawka klubu Prawo i Sprawiedliwość, zakłada ona zwiększenie wydatków na komendy wojewódzkie PSP o kwotę 1.576 tys. zł z przeznaczeniem na rozbudowę strażnicy JRG Grodków Komendy Powiatowej PSP w Brzegu w ramach “Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

Foto. sejm.gov.pl

Exit mobile version