Sejmik województwa mazowieckiego uchwalił budżet na 2018 rok. Radni zdecydowali, że do jednostek OSP trafi więcej pieniędzy.

W nadchodzącym roku władze województwa mazowieckiego zamierzają przeznaczyć 570 mln zł na modernizację infrastruktury, a 170 mln zł na inwestycje w szpitalach. Ponad 67 mln zł ma trafić do instytucji kultury, a blisko 10 mln zł – do szkół i bibliotek. 34,4 mln zł przeznaczone zostanie na wsparcie organizacji pozarządowych. Spółki Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa dostaną 286,6 mln zł.

Na duże wsparcie finansowe mogę liczyć również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa mazowieckiego. W przyszłorocznym budżecie zapisano osiem milionów złotych na pomoc dla gmin na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych i sprzętu oraz dwa miliony złotych na zakup drobnego sprzętu i ubrań specjalnych.

Dla porównania w 2017 roku z kasy województwa druhowie OSP otrzymali 5 mln 200 tysięcy złotych.

Foto. OSP Wesoła

o autorze

Redakcja/Łukasz