Budżet przyjęty. Ponad 5 mld dla Państwowej Straży Pożarnej

Sejm przyjął budżet państwa na 2024 rok, w którym na funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej zapisano blisko 5,3 mld złotych.

W grudniu wiceminister Wiesław Szczepański poinformował, że w porównaniu z 2023 rokiem budżet Państwowej Straży Pożarnej wzrośnie o blisko 27 procent.

Dla zawodowych strażaków jak i całej tzw. budżetówki zapisano w budżecie 20-procentową podwyżkę.

Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy straży pożarnej wyniesie 8 873 zł – przekazał wiceminister.

Jeśli chodzi o inwestycje budowalne to w części 42 budżetu państwa zarezerwowano ponad 21 milionów złotych, a na zakupy różnego rodzaju sprzętu ponad 70 milionów złotych.

Ochotnicze Straże Pożarne

W budżecie państwa na 2024 rok na Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy zarezerwowano 73 miliony złotych, z czego 26 mln na wydatki bieżące i 46 mln na wydatki majątkowe.

Dla Ochotniczych Straży Pożarnych zapisano 38 milionów, w tym 20 mln na wydatki bieżące i 18 mln na majątkowe.

Około 300 milionów złotych pochłoną dotacje w ramach ,Bitwy o remizy’, w części dla OSP zapisano 150 mln zł, pozostałe środki to wkład Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Exit mobile version