Prawie 10 milionów złotych – tyle w 2018 roku zamierza przeznaczyć Urząd m.st. Warszawy z własnego budżetu na Państwową Straż Pożarną i Ochotnicze Straże Pożarne.

Najwięcej, bo aż 7 mln 943 tys. zł trafi do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Na wydatki bieżące, czyli zakupy, remonty, konserwacje sprzętu, remonty bieżące w JRG 6 i 7 oraz nadgodziny pozwalające na zwiększenie obsad zapisano 3 mln 150 tysięcy złotych.

W tym roku miasto dołoży się do zakupu nowych samochodów. 3 miliony złotych zostaną przeznaczone na zakup średniego i ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, dwóch lekkich samochodów kwatermistrzowskich i trzech lekkich samochodów rozpoznawczo – ratowniczych. Prawdopodobnie zakup średniego i ciężkiego samochodu zostanie już tradycyjnie współfinansowany ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i w przetargu kupione przez Komendę Wojewódzką PSP.

Kolejne środki trafią warszawską Pragę, a dokładnie do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 5. Na kontynuację budowy łącznika na terenie rewitalizowanej, zabytkowej strażnicy przy ul. Marcinkowskiego Urząd Miasta wyłoży 1 mln 793 tys. zł.

Ochotnicze Straże Pożarne.

W budżecie zarezerwowano w sumie 1 mln 821 tysięcy złotych dla strażaków ochotników.

1 mln 50 tysięcy przeznaczone zostanie na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach, zakupy wyposażenia, remonty i konserwacje sprzętu.

Pozostałe 771 tysięcy złotych to wkład miasta do zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego i sprzętu dla OSP Stara Miłosna. Zadanie to jest współfinansowane ze środków unijnych.

o autorze

Redakcja/Łukasz