Budżet Warszawy 2019. Ile dla straży pożarnej?

Władze Warszawy w 2019 roku na inwestycje ogólnomiejskie przeznaczą 1 mld 851 mln złotych. Ile zapisano środków dla Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych? Sprawdziliśmy!

Z przyszłorocznego budżetu jak poinformowała nasz serwis Magdalena Łań z zespołu prasowego Urzędu Miasta Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie otrzyma na zakup rzeczy i usług 2 miliony złotych (corocznie w pierwszym kwartale Komenda przesyła propozycję zapotrzebowania na dany rok), pół miliona złotych na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby strażaków i 150 tysięcy złotych na modernizację placu manewrowego Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 6 przy ulicy Marymonckiej.

Dla trzech Ochotniczych Straży Pożarnych tj. Stara Miłosna, Ursus i Wesoła zarezerwowano milion złotych na zapewnienie gotowości bojowej i wypłaty ekwiwalentu. Przyznano również dofinansowania: 330 tys. zł na a zakupy niezbędnego wyposażenia ratowniczego, środków łączności, umundurowania dla strażaków, środków pianotwórczych, oleju napędowego, benzyny, smarów i 331 900 zł na konserwacje, remonty kapitalne i bieżące naprawy samochodów bojowych i operacyjnych, remont boksów garażowych, konserwacje, naprawy bieżące sprzętu gaśniczego, agregatów prądotwórczych i pił spalinowych, sprzętu łączności.

W tym roku do strażaków PSP i OSP z budżetu miasta trafiło 10 milionów złotych, z czego ponad 3,7 mln złotych to dofinansowanie na zakup samochodów. Dzięki środkom Komenda Miejska PSP w Warszawie doposażyła podległe Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze w średnie samochody ratowniczo – gaśnicze, lekkie samochody rozpoznawczo – ratownicze i lekkie samochody kwatermistrzowskie, a Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Miłosnej otrzymała średni samochód ratowniczo – gaśniczy.

Exit mobile version