W przyszłym roku władze Warszawy zamierzają przeznaczyć na wydatki ponad 21 miliardów złotych. Ile trafi z miejskiej kasy do straży pożarnej? Sprawdziliśmy!

Dla przypomnienia, na terenie Warszawy działa największa w kraju Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. W jej strukturach funkcjonuje siedemnaście jednostek ratowniczo – gaśniczych, pięć grup specjalistycznych i jedna sekcja. Według ubiegłorocznych danych w komendzie pełniło służbę ponad tysiąc strażaków i siedemnastu pracowników cywilnych.

W przyszłym roku w budżecie państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej PSP zarezerwowano  103 197 020 złotych, z czego blisko 85 milionów pochłoną wynagrodzenia i pochodne. Inne wydatki to 18,2 mln zł.

Władze Warszawy w projekcie budżetu na 2021 rok zapisały 2,5 mln zł na dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską PSP, w tym 2 mln na zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów do ratownictwa technicznego, wysokościowego, medycznego, wodnego i ekologicznego oraz materiałów do remontu i konserwacji samochodów. Pozostałe pół miliona to rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby strażaków.

Miasto chce również wpłacić na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej aż 4 mln 410 tysięcy złotych.

Jak można przeczytać w projekcie, środki przeznaczone będą na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz samochodów kwatermistrzowskich wraz z osprzętem.

Jeśli chodzi o jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych to Warszawa przeznaczy 1,2 mln zł na zapewnienie gotowości bojowej OSP Ursus, OSP Wesoła i OSP Stara Miłosna. W tej kwocie znalazła się wypłata ekwiwalentu, wyżywienie w czasie długotrwałych akcji, zakup wyposażenia, remonty i konserwacja samochodów i sprzętu, ubezpieczenie, utrzymanie punktów alarmowych, diagnostyka samochodów, szkolenia, badania lekarskie i wszelkiego rodzaju opłaty.

 

Foto. KM PSP Warszawa 

o autorze

Redakcja/Łukasz