Dzisiaj w kilku województwach spodziewane są silne burze. Polscy Łowcy Burz wydali już ostrzeżenia drugiego i trzeciego, najwyższego stopnia.

Trzeci stopień zagrożenia został wydany dla obszaru od województwa śląskiego i opolskiego po północny wschód i wschód województwa mazowieckiego głownie z powodu ryzyka wystąpienia silnego wiatru, dużego gradu i opadów deszczu powodujących podtopienia. Możliwe jest również powstanie trąby powietrznej.

Stopień drugi zagrożenia wydano dla obszaru wokół stopnia trzeciego. Na tym terenie mogą wystąpić intensywne opady deszczu, duży grad i silny wiatr.

Najnowsze aktualizacje modeli numerycznych przesunęły strefę najsilniejszych zjawisk nieco bardziej na zachód. W chwili obecnej większość modeli wskazuje na rozwój silnego, mezoskalowego układu konwekcyjnego, zawierającego w sobie wbudowane bow echo. Układ ten ma wejść do Polski znad Czech w rejonie Rybnika, a następnie przemieścić się na północny-wschód, w rejon Warszawy, gdzie zacznie powoli słabnąć.

Przed omówionym powyżej układem nadal nie wykluczamy rozwoju kilku bardzo silnych burz superkomórkowych, które mogą przynieść gwałtowne porywy wiatru, opady gradu o średnicy powyżej 5 cm, a także kilka silnych i długotrwałych trąb powietrznych. Największe prawdopodobieństwo rozwoju superkomórek wystąpi bezpośrednio przed przemieszczającym się na N/NE mezoskalowym układem konwekcyjnym – informują Polscy Łowcy Burz.

Rozwój i przejście burz generujących gwałtowne zjawiska spodziewany jest od około godziny 15 do godzin wieczornych.

o autorze

Redakcja/Łukasz