Słowa roty ślubowania strażaka Państwowej Straży Pożarnej  zabrzmiały w dniu 22 października 2015r. o godz. 12.00 na placu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie i zostały wypowiedziane  przez 90 kadetów nowego rocznika. Ślubowanie odebrał  st. bryg. Bogusław Kogut – Komendant w Szkoły Aspirantów PSP.

Naszą uroczystość zaszczyciło wielu znakomitych gości, wśród których można wymienić: Panią Urszulę Augustyn – W-ce Minister Edukacji Narodowej, gen. nadbrygadiera W. Leśniakiewicza – Komendanta Głównego. nadbryg. Gustawa Mikołajczyka – Z-cę Komendanta Głównego PSP, Pana Wojciecha Szczepanika – W-ce Wojewodę Małopolskiego, Pana Marka Sowę – Marszałka Województwa Małopolskiego, Pana gen. profesora Mychaiło Kozyara – Rektora Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia, wielu komendantów wojewódzkich i powiatowych/miejskich PSP, przedstawiciele służb współdziałających z Państwową Strażą Pożarną oraz przyjaciele i sympatycy Krakowskiej Szkoły Pożarniczej.

Słowa roty ślubowania padły przede wszystkim w obecności rodzin młodych adeptów pożarnictwa i z chwilą ich wypowiedzenia stały się wykładnią na całe życie dla tych młodych ludzi.

90 młodych adeptów pożarnictwa stawiło się w murach Krakowskiej Szkoły Pożarniczej 1 września 2015r. i po umundurowaniu zostali na blisko dwa miesiące przewiezienia na poligon Szkoły w Kościelcu, gdzie przez ten okres pobytu pod okiem doświadczonych instruktorów czynili  pierwsze kroki w zawodzie, który wybrali. Dla wielu te dwa miesiące były pierwszymi dniami poza domem. W trakcie pobytu, oprócz wiedzy z zakresu pożarnictwa i ratownictwa, uczyli się zasad życia w grupie, odpowiedzialności za swoje czyny oraz zasad bycia człowiekiem „munduru”.

Przysięga była o tyle uroczysta, że zbiegła się z uroczystościami związanymi z obchodami 55 –  lecia Krakowskiej Szkoły Pożarniczej, która została utworzona w 1960r.

Poniżej przedstawiamy kilka ważnych dat z historii Szkoły:

– 1960 – Utworzenie Szkoły nastąpiło po  przeniesieniu z Nysy do Krakowa Szkoły Podoficerów Pożarnictwa,

– 1973 – Szkoła otrzymuje status policealnego studium zawodowego, przygotowując techników pożarnictwa do profesjonalnej służby i dowodzenia w jednostkach, następuje zmiana nazwy na Szkołę Chorążych Pożarnictwa,

– 1985 – początek rozbudowy i modernizacji Szkoły, powstają min. nowoczesny budynek dydaktyczny, baza poligonowa w Kościelcu, następuje poprawa warunków zakwaterowania,

– 1986 – podpisane porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnej, przynosi nowy sposób przygotowanie praktycznego kadetów do służby,

-1992 Szkoła staje się nowoczesną i liczącą się w środowisku zawodowym placówką dydaktyczną, a także – dzięki działającej w Szkole Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej – nieodłącznym elementem bezpieczeństwa na mapie południowej Polski.  Jednocześnie w lipcu 1992r. zostaje powołana Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Uroczystość ślubowania zbiegła się z obchodami 55-lecia Krakowskiej Szkoły Pożarniczej i jednocześnie stała się przyczyną do nagrodzenia i wyróżnienia kadry Szkoły.

Srebrną odznaką „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” zostali odznaczeni:

 • mł. bryg. Grzegorz BODZIONY
 • mł. bryg. Bogdan SKOWRON
 • mł. bryg. Jacek SMYCZYŃSKI
 • st. kpt. Krzysztof KŁUŚ
 • kpt. Marta GODNIOWSKA
 • kpt. Andrzej STARNOWSKI

Brązową odznaką „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” zostali odznaczeni:

 • mł. bryg. Maciej SŁODOWSKI
 • st. kpt. Tadeusz UBIK
 • kpt. Łukasz WOLAK
 • st. asp. Elżbieta SKOWRON
 • asp. Łukasz PIETRZYK

Medalem KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ zostali odznaczeni:

 • st. bryg. Krzysztof KOCIOŁEK
 • st. bryg. Robert WOLAŃSKI
 • bryg. Paweł PRUŚ
 • mł. bryg. Zbigniew WOJCIK
 • st. kpt. Artur SZEWCZYK
 • st. kpt. Marcin SZEWERNIAK

Złotym medalem „ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” zostali odznaczeni:

 • mł. bryg. Jarosław KOWALSKI
 • kpt. Andrzej Starnowski

Srebrnym medalem „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” zostali odznaczeni:

 • mł. bryg. Wojciech GRZYB
 • st. kpt. Mariusz GRZESIK
 • st. kpt. Artur SZEWCZYK
 • st. kpt. Adam SZYMAŃSKI
 • kpt. Michał MZYK
 • kpt. Łukasz WOLAK
 • mł. asp. Łukasz STACHNIK

Brązowym medalem „ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” zostali odznaczeni:

 • mł. kpt. Michał GĄSKA
 • mł.asp. Łukasz FIGUŁA
 • mł. asp. Paweł ZELEK
 • Pani Katarzyna MĘDRZYCKA

Dyplomem KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ zostali wyróżnieni:

 • bryg. Jacek AMBROŻKIEIWCZ
 • bryg. Piotr GANCARCZYK
 • mł. bryg. Jarosław KOWALSKI
 • st. kpt. Robert KRAKOWSKI
 • Pani Katarzyna MĘDRZYCKA
 • st. kpt. Adam SZYMAŃSKI
 • bryg. Tomasz TRACIŁOWSKI

W trakcie uroczystości gen. nadbrygadier W. Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP oraz gen. profesor Mychaiło Kozyar – Rektor Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia zostali uhonorowani okolicznościowymi obrazami przez st. bryg. B. Koguta za dotychczasową owocną współpracę.

Również w trakcie uroczystości gen. nadbrygadier W. Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP doceniając wkład Krakowskiej Szkoły Pożarniczej w szkolenie pożarnicze, przekazał nowy sprzęt do nauki, którymi okazały się: średni samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz kontener wężowy.

Po uroczystości wszyscy obecni zostali zaproszenia na gorącą strażacką grochówkę, a nowi adepci sztuki pożarniczej po obiedzie udali się na wymarzoną przepustkę do domów.

Źródło: SA PSP Kraków

o autorze

Redakcja