Lewica rozpoczęła wczoraj konsultacje projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Kolejny raz padły słowa o rzekomej likwidacji OSP.

Zdaniem Lewicy rządowy projekt ustawy prowadzi do zantagonizowania środowiska strażaków, z jednej strony będą ochotnicze straże pożarne, które będą jednostkami ratownictwa gaśniczego i będą otrzymywały dofinansowanie, a drugie go nie otrzymają, ale dalej będą świadczyły usługi humanitarne bez stosowanego ubezpieczenia.

Podczas konferencji głos zabrał emerytowany generał PSP Ryszard Grosset, który ocenił, że „trudno nie odnieść wrażenia, że głównym celem projektu jest likwidacja Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP”.

Odniósł się też do konsekwencji projektowanej ustawy dla strojów druhów OSP.

Nikt, jak dotąd, nie usiłował ochotnikom zabrać tych mundurów i tej czapki z orzełkiem. Nie zrobili tego zaborcy, nie zrobił tego Hitler, nie miał takich aspiracji Stalin. Potrzeba było dzisiejszych czasów, żeby zmierzyć się z tym problemem” – stwierdził Grosset.

W ramach konsultacji posłowie Lewicy rozsyłają listy do wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce, prosząc o uwagi do tego projektu.

Foto. Lewica 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz