W środę 15 grudnia w Komendzie Miejskiej PSP w Bytomiu odbyło się ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy, rozpoczynających służbę w Państwowej Straży Pożarnej. 

Ślubowanie sześciu nowych strażaków przyjął Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu mł.bryg. Tomasz Rutkowski.

Ślubowanie to bardzo uroczysta i podniosła chwila w życiu zawodowym każdego strażaka. Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej strażak składa ślubowanie według następującej roty: “Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

Foto. KM PSP Bytom

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl