Po 113 latach bytomska PSP zmieni lokalizację. Strażacy przeprowadzą się do nowoczesnego budynku w ciągu 2-3 lat.

Z uwagi na zły stan techniczny budynku spowodowany długim okresem eksploatacji oraz szkodami górniczymi zasadnym stało się podjęcie działań mających na celu wybudowanie nowej strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Bytomiu.

Zostanie wybudowana przy ulicy Łużyckiej, na terenie, który kilka lat temu należał do kopalni ‘Centrum’.  Inwestycja obejmie budowę budynku głównego, zagospodarowanie przyległego terenu polegającego na wykonaniu wewnętrznego układu komunikacyjnego, parkingów, placu ćwiczeń, wieży ćwiczeń, ogrodzenia terenu oraz powiązania wewnętrznego układu komunikacyjnego z miejskim układem komunikacyjnym.

Jak poinformowała nasz serwis komenda na 2017 rok inwestycja ma zagwarantowane finansowanie w kwocie pół miliona złotych, środki te zostaną przeznaczone na wyłonienie w drodze przetargu wykonawcy projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

Miejską Zawodową Straż Pożarną powołano w Bytomiu w 1904 roku. Wcześniej – od początku XIX wieku – istniało tam Państwowe Towarzystwo Ubezpieczenia od Ognia, do którego obowiązkowo należeli i opłacali składki wszyscy właściciele nieruchomości. W latach następnych nadbudowano budynek główny straży od strony ul. Strażackiej oraz rozbudowano zaplecze od podwórza, wyposażając je w wieżę do ćwiczeń i pomieszczenia gospodarcze – wykorzystując zabudowania, które powstały w drugiej połowie XIX wieku. W takiej formie i w tym miejscu budynki straży pożarnej zachowały się do dziś.

Poniżej wizualizacja z lipca 2015 roku.

o autorze

Redakcja/Łukasz