Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej opublikowała dzisiaj program Centralnych Obchodów Dnia Strażaka, które odbędą się w najbliższy piątek w Warszawie.

Uroczystości rozpoczną się punktualnie o godzinie jedenastej na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego od złożenia meldunku Prezydentowi RP przez Komendanta Głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka.

Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu Rzeczpospolitej Polskiej po raz pierwszy odbędzie się uroczysta Odprawa Wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza w wykonaniu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i apel pamięci. 

Kolejny punkt uroczystości to nominacje generalskie. Pisaliśmy on nich tutaj:

Nowi generałowie w PSP. Prezydent podjął decyzję

Następnie odbędzie się promocja oficerska na cztery szable, to również nowy element uroczystości.

Całość zakończy złożenie wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz defilada kompanii szkolnych i wszystkich województw.

W tym roku organizatorzy zrezygnowali z tradycyjnej defilady pojazdów i pikniku w Ogrodzie Saskim.

Uroczystość będzie transmitowana na profilu Komendy Głównej PSP na Facebooku i YouTube.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl