W sobotę 4 maja w Warszawie odbyły się Centralne Obchody Dnia Strażaka pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Strażacy świętowanie rozpoczęli tradycyjną pielgrzymką z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 5 na Pradze do Bazyliki Katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika, następnie w Bazylice odprawiona została Msza Święta w intencji strażaków Państwowej Straży Pożarnej, druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, nowo promowanych oficerów PSP oraz ich rodzin.

W dalszej części obchodów uroczystość przebiegała na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wzięli w niej udział: Prezydent RP Andrzej Duda, Premier Mateusz Morawiecki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, Sekretarz Stanu MSWiA Jarosław Zieliński, Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak, komendanci wojewódzcy i szkół pożarnych, nadbryg. Marek Kubiak – Dyrektor RCB, Paweł Soloch – Szef BBN, płk. Andrzej Nawrocki – Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej oraz przedstawiciele służb, z którymi straż pożarna współpracuje na co dzień.

Dziękuję strażakom – w imieniu Rzeczypospolitej oraz polskiego społeczeństwa – za służbę, za gotowość do niesienia pomocy, za ratowanie życia i mienia. Jesteście na każde wezwanie: bezinteresowni, oddani i wierni – mówił Prezydent Andrzej Duda.

Bądźcie zawsze wierni ślubowaniu, kształtujcie swoje charaktery. Bądźcie kreatywni, a swoją pracą, zaangażowaniem i kompetencjami, których Wam nie brakuje, budujcie swój autorytet. Dbajcie o etos naszej służby w każdych okolicznościach i w każdym miejscu jej pełnienia – powiedział z kolei Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski składając życzenia strażakom.

Z okazji Dnia Strażaka Prezydent RP Andrzej Duda na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopnie generalskie oficerom Państwowej Straży Pożarnej.

Do stopnia nadbrygadiera awansowani zostali:

  • bryg. Tadeusz Jopek – Zastępca Komendanta Głównego PSP,
  • bryg. Andrzej Babiec – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP,
  • bryg. Jacek Kleszczewski – Śląski Komendant Wojewódzki PSP,
  • bryg. Bogdan Łasica – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP,
  • bryg. Jacek Staśkiewicz – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP,
  • bryg. Jarosław Wlazłowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP.

Prezydent odznaczył również sześciu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej Srebrnym Krzyżem Zasługi, 14 funkcjonariuszy Brązowym Krzyże Zasługi i wręczył dziesięciorgu dzieciom medale „Młody Bohater”.

Momentem kulminacyjnym obchodów była promocja oficerska. Na pierwszy stopień oficerski promocję otrzymało ponad 400 funkcjonariuszy PSP, byli wśród nich absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, absolwenci studiów niestacjonarnych I stopnia dla strażaków w służbie stałej oraz strażacy posiadający uprawnienia do pierwszego stopnia oficerskiego w PSP. Jako pierwszy oficerskie szlify otrzymał prymus roku mgr inż. Michał Zugaj. Mianowania w imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji dokonali Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski wraz ze swoim Zastępcą nadbryg. Markiem Jasińskim.

Uroczystość zakończyło składanie wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz defilada pododdziałów pieszych z całego kraju, pojazdów zabytkowych i samochodów ratowniczo – gaśniczych i specjalnych z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Warszawie i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Warto w tym miejscu dodać, że oprawę muzyczną całej uroczystości zapewniła znana w kraju i na świecie Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna pod batutą Mirosława Chilmanowicza.

o autorze

Redakcja/Łukasz