14 maja w Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerkwicy odbyło się szkolenie doskonalące z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych, które poprowadził sekcyjny Mariusz Kwiecień.

W ćwiczeniach poza druhami OSP udział wzięła zmiana II Wojskowej Straży Pożarnej 3. Batalionu Zmechanizowanego 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża z Trzebiatowa.

Szkolenie jak zawsze zostało podzielone na część teoretyczną i praktyczną.

Podczas części teoretycznej omówiono m.in. trójkąt spalania, drogi transportu ciepła (szczególnie konwekcja i promieniowanie), budowa płomienia i zależność dynamiki rozwoju pożaru od miejsca powstania ogniska pożaru, etapy spalania ciał stałych: podgrzanie, rozkład termiczny, spalanie płomieniowe, pożar kontrolowany przez paliwo vs. pożar kontrolowany przez wentylację, palność dymu temperatury, stężenia tlenu i gazów pożarowych, – zjawiska pożarowe: rozgorzenie, zapalenie gazów pożarowych i wsteczny ciąg płomienia.

Część praktyczną przeprowadzono na placu przed remizą, rozpoczęła się od symulowanego pożaru ‘domku dla lalek’, następnie strażacy ćwiczyli techniki operowania prądami gaśniczymi i przemieszczanie się z nawodnioną linią gaśniczą.

Foto. facebook.com/OspCerkwica/

o autorze

Redakcja/Łukasz