Certyfikat dla modułu HCP POLAND

Polski moduł pomp wysokiej wydajności (HCP) otrzymał certyfikat Komisji Europejskiej w ramach Europejskiej Zdolności Reagowania Kryzysowego.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej poinformowała w komunikacie, że proces certyfikacyjny polskiego modułu pomp wysokiej wydajności (HCP) został zakończony z wynikiem pozytywnym. Komisja Europejska oświadczyła, że wszystkie warunki certyfikacji modułu HCP zostały spełnione. Na ręce Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego wpłynęły podziękowania dla Państwowej Straży Pożarnej, za zaangażowanie oraz efektywne reagowanie na poziomie europejskim przez moduły działające w jej ramach.

W czasie certyfikacji modułu HCP strażacy Państwowej Straży Pożarnej wykazali wysoki poziom przygotowania. Wszystkie potrzebne dokumenty związane z kwestiami celnymi oraz przekraczaniem granicy, jak i standardowe procedury operacyjne i inne dokumenty związane ze sprzętem, były dobrze przygotowane oraz wykorzystane przez zespół w trakcie zadysponowania. Zespół ponadto wykazał się znaczną wiedzą z zakresu międzynarodowej ochrony ludności i odpowiednich mechanizmów – napisała Komenda.

Polska w tej chwili posiada cztery moduły pomp wysokiej wydajności, tworzą je wydzielone siły i środki z województw: śląskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego i lubuskiego.

Foto. KW PSP Gorzów Wlkp.

Exit mobile version