W dniu 8 kwietnia 2015 r. w trakcie prywatnej wizyty w Izraelu, miałem okazję przeprowadzić szkolenie doskonalące dla strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej w mieście Hadera w Regionie Hof.

Szkolenie dotyczyło gaszenia pożarów wewnętrznych i składało się z trzech części. Podczas wykładu przybliżyłem zebranym strażakom ze zmiany służbowej oraz praktykantom (odpowiednik członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przyuczanych do zawodu poprzez praktyki w jednostkach) zagadnienia teoretyczne związane z rozwojem pożarów wewnętrznych oraz z teorią gaszenia.

Wśród omawianych kwestii znalazły się zagadnienia związane z teorią spalania i rozwoju pożarów wewnętrznych, mechanizmami powstawania zjawisk gaśniczych praz sposobami ich rozpoznawania i zapobiegania. Omawiano też skuteczność gaśniczą wody zależnie od zastosowanego wyposażenia i techniki podawania, a także zwrócono uwagę na wydajność prądów gaśniczych, różne techniki operowania, okoliczności mogące wpływać na wybór danej metody działania jak też zagadnienia taktyczne związane z działaniami gaśniczymi.

Podczas sesji praktycznej strażacy obserwowali rozwój pożaru w małej skali (tzw. domek dla lalek), gdzie mogli zaobserwować szereg zjawisk oraz oznak zewnętrznych pożaru, doskonaląc sztukę czytania i interpretacji pożaru. Trzecią część szkolenia stanowiło doskonalenie technik podawania prądów gaśniczych. Identyczne średnice węży (W-52) oraz podobne prądownice wykorzystywane do wewnętrznych działań gaśniczych (tup Turbo) wpłynęły na bardzo dobry odbiór szkolenia.

Strażacy chętnie ćwiczyli techniki krótkiego i długiego pulsu prądem rozproszonym, a także tzw. malowanie i ołówkowanie oraz płynne przechodzenie pomiędzy tymi ustawieniami prądownicy. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem, bowiem izraelscy strażacy są mocno nastawieni na rozwój i aktywnie szukają form współpracy z innymi krajami. Funkcjonariusz PSP odpowiedział też na szereg pytań związanych ze służbą w PSP i zaprosił kolegów po fachu do wizyty w naszym kraju.

o autorze

Szymon Kokot-Góra