Chcesz zostać strażakiem? Ruszyła rekrutacja do Akademii Pożarniczej

W poniedziałek 15 kwietnia w Akademii Pożarniczej ruszyła rekrutacja na studia magisterskie dla strażaków w służbie kandydackiej.

Zgodnie z decyzją Rektora-Komendanta od 15 kwietnia do 31 maja br. za pośrednictwem Internetowej Rekrutacji Kandydatów będą przyjmowane zgłoszenia rekrutacyjne. 7 czerwca Akademia Pożarnicza również za pośrednictwem IRK ogłosi listę startową do egzaminu sprawnościowego.

Sam test sprawności fizycznej odbędzie się w dniach 18 – 21 czerwca, w dniu testu należy dostarczyć oryginał zaświadczenia lekarskiego. Wyniki testu poznamy 21 czerwca. Następny jest sprawdzian z pływania, który zaplanowano na 25 czerwca. Ogłoszenie wyników egzaminu sprawnościowego odbędzie się 2 lipca.

Kolejna data to 10 lipca, na ten dzień planowane jest wczytanie do IRK skanu świadectwa dojrzałości i uzupełnienie wyników egzaminu dojrzałości.

Do 12 lipca Akademia Pożarnicza zobowiązuje się do ogłoszenia listy rankingowej.

Trzy dni później rozpoczną się badania ustalające zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.  

I na koniec, w dniu rozpoczęcia przeszkolenia pożarniczego osoby zakwalifikowane dostarczają oryginały dokumentów.

W ubiegłym roku jeszcze do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wpłynęło 471 zgłoszeń.  

Exit mobile version