W środowe popołudnie o&godz. 15.06 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania KP PSP w&Chodzieży odebrał zgłoszenie o&wypadku autokaru i&ciągnika rolniczego na&drodze wojewódzkiej 190 pomiędzy Szamocinem a&Białośliwiem. Na miejsce zdarzenia zadysponowano najbliżej stacjonujący zastęp ratownictwa technicznego z&OSP Szamocin oraz KP PSP w&Chodzieży.

Poinformowane zostało Pogotowie Ratunkowe i&Policja. Gdy pierwsze zastępy dotarły na&miejsce zastały autobus z&uszkodzonym przodem, natomiast ciągnik rolniczy z&poważnymi uszkodzeniami (m.in. urwane tylne koło) znajdował się w&przydrożnym głębokim rowie przewrócony na&bok. W&wyniku przeprowadzonego rozpoznania, okazało się że kierowca ciągnika jest jedyną poszkodowaną osobą.

Opatrywaniem ran zajęli się natychmiast druhowie z&OSP. Żadna z&osób [galeria=2,prawa]podróżujących autobusem, a&było ich 46 nie doznała obrażeń ciała. Strażacy poza przeprowadzonymi działaniami medycznymi, zabezpieczali miejsce zdarzenia, kierowali ruchem drogowym oraz zneutralizowali wycieki płynów eksploatacyjnych pojazdów, uprzątnięciu pozostałości powypadkowych.

Na wysokości zadania stanął powiadomiony o&zdarzeniu Burmistrz Miasta i&Gminy Szamocin Pan Eugeniusz Kucner.

Natychmiastowe podjęte przez Niego działania – zapewnienie transportu z&miejsca wypadku do&Domu Kultury, ciepłe napoje i&możliwość skorzystania z&telefonu przez podróżujących autokarem, pozwoliły na&zminimalizowanie traumatycznych doznań związanych ze zdarzeniem. Wspólnie z&Burmistrzem [galeria=3,lewa]działania koordynował Komendant Powiatowy PSP st. kpt. Rafał Mrowiński. Po&podstawieniu autobusu i&przepakowaniu bagaży, turyści udali się w&dalszą drogę.

Mamy nadzieję, że pomimo przykrych wrażeń związanych z&wypadkiem, turyści ponownie odwiedzą nasz powiat, aby zapoznać się z&urokami ziemi chodzieskiej.&

sporządził: st. kpt. Maciej Nowak

o autorze

Redakcja