Środa 14 października br., obfitowała w&anomalie pogodowe. Podobnie jak w&całym kraju również strażacy ziemi chodzieskiej uczestniczyli w&działaniach związanych&z usuwaniem skutków silnie wiejącego wiatru. Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce na&ul. Paderewskiego w&Chodzieży.

Na dach jadącego samochodu osobowego Opla Astry powaliło się „wielkie” drzewo, czego skutkiem było uwięzienie w&pojeździe kierowcy. Świadkowie zdarzenia, natychmiast poinformowali o&tym fakcie służby ratownicze.

W kilka chwil później na&miejscy był już ZRM i&dwa zastępy straży pożarnej z&KP [galeria=2,prawa]PSP w&Chodzieży. Działania służb ukierunkowane były na&wykonaniu dostępu&do&poszkodowanego, nieprzytomnego kierowcy. Przy użyciu sprzętu hydraulicznego strażacy odcięli dach, co umożliwiło wydobycie mężczyzny z&wraku pojazdu&i przetransportowanie do&szpitala. W&wyniku zdarzenia uszkodzone zostały również dwa inne samochody.

Ponad to, zastępy straży czterokrotnie interweniowały usuwając połamane konary drzew utrudniające ruch drogowy, oraz zabezpieczyły naderwane opierzenie jednego z&budynków na&terenie Chodzieży.

Tekst,foto: st. kpt. Maciej Nowak

o autorze

Redakcja