Władze Choszczna w cztery lata chcą zmodernizować sieć hydrantową na terenie miasta i gminy.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które będzie wykonawcą wymieni na terenie miasta i gminy około sto hydrantów. Pochłonie to około 300 tysięcy złotych.

Hydranty są jednym z podstawowych elementów ochrony przeciwpożarowej, więc to zadanie to wykonujemy w ścisłej współpracy z Komendą Powiatową PSP w Choszcznie – przekazał burmistrz Robert Adamczyk.

o autorze

Redakcja/Łukasz