6 lipca – jak mówią strażacy – niewątpliwie zapisze się w historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie. To właśnie tego dnia ruszyły prace polegające na rozbudowie strażnicy.

W ramach inwestycji powstaną dwa nowe boksy garażowe na samochody ratowniczo – gaśnicze i pomieszczenia biurowe oraz powiększony zostanie plac manewrowy i wymienione ogrodzenie. Jednostka wyliczyła, że całkowity koszt wszystkich prac to około dwa miliony złotych.

Jest to ogromna kwota dlatego druhowie złożyli wniosek do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o częściowe dofinansowanie inwestycji, niestety mimo spełniania wszystkich formalności i pozytywnej opinii Komendanta Powiatowego PSP w Legionowie i Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP wniosek do dzisiaj leży nierozpatrzony na biurku gen. brygadiera Leszka Suskiego. Ostatecznie zarząd jednostki postanowił nie czekać na decyzję i zaciągnął długoletni kredyt.

Wszystkie prace powinny zakończyć się w 2018 roku, na 100-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie.

o autorze

Redakcja/Łukasz