W ubiegłym tygodniu w Komendzie Powiatowej PSP w Ciechanowie odbyło się uroczyste ślubowanie nowych strażaków.

Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Radosława Osieckiego Komendantowi Powiatowemu PSP w Ciechanowie mł. bryg. Tomaszowi Gajewskiemu. Następnie Komendant w obecności funkcjonariuszy i pracowników cywilnych przyjął od strażaków ślubowanie.

Ślubowanie złożyli: Anna Piątkowska, Patryk Smoliński, Patryk Sokołowski i Maciej Studziński

Foto. PSP Ciechanów 

o autorze

Redakcja/Łukasz