Po wielu latach starań jest duża szansa, że jeszcze w tym roku ruszy budowa nowej strażnicy dla Komendy Powiatowej PSP i JRG w Cieszynie w województwie śląskim.

Od 2002 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wraz z podległą Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Cieszynie dzierżawi od firmy PPG Cieszyn S.A. budynki koszarowo-garażowe i magazynowo-warsztatowe przy ulicy Chemików po nieistniejącej Zakładowej Służbie Ratowniczej. Długotrwała eksploatacja spowodowała, że budynek wymaga generalnego remontu.

W 2017 roku kierownictwo cieszyńskiej straży pożarnej rozpoczęło od nowa rozmowy w sprawie budowy nowej siedziby. Przyniosło to pierwsze efekty. W 2018 roku został opracowany i zatwierdzony Program Inwestycji, uzgodniono z wojewodą śląskim program inwestycji i plan nakładów finansowych i uzyskano zezwolenie od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na wykorzystanie praw autorskich dotyczących dokumentacji projektowej Komendy Powiatowej PSP w Legionowie na potrzeby budowy strażnicy w Cieszynie, na dostosowanie całej dokumentacji Rada Powiatu Cieszyńskiego przekazała 150 tysięcy złotych.

Strażnica ma powstać przy ulicy Motokrosowej w Cieszynie, prawdopodobnie budowa ruszy jeszcze w tym roku. Na ten cel w budżecie powiatu cieszyńskiego zapisano ponad milion złotych.

o autorze

Redakcja/Łukasz