Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ogłosiła w piątek przetarg na dostawę ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Przedmiotem postępowania jest dostawa trzech ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Każdy samochód powinien zostać zabudowany na podwoziu z napędem 4×4, silnikiem o mocy 230 kW, skrzynią biegów manualną lub automatyczną i kabiną brygadową.

Należy je wyposażyć między innymi w zbiornik wody o pojemności 5000 – 6000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10% pojemności zbiornika wody, autopompę A32/8-3/40, zestaw do mycia rąk i twarzy, linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy, wyciągarkę o uciągu min. 80 kN i instalację zraszaczową.

Do tego sprzęt: ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem, sprzęt OUO, motopompa pływająca, węże tłoczne, przełączniki, zbieracze, rozdzielacz, smok ssawny, urządzenie do wytwarzania kurtyny wodnej, prądownice wodne, stojak hydrantowy, klucze, mostki przejazdowe, drabiny, bosaki, tłumice, toksymetr wielogazowy, zestaw oświetleniowy, agregat prądotwórczy, dyski sygnalizacyjne, zestaw ratownictwa medycznego z AED, kamera termowizyjna itp.

Odbiorcy

Wozy trafią do komend PSP w Jędrzejowie, Końskich i Starachowicach.

Zamówienie należy wykonać do końca listopada br.

Warto dodać, że na rozstrzygnięcie czeka przetarg na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla komendy PSP w Pińczowie. Ofertę złożyła tylko firma Moto-Truck, która wykonanie zamówienia wyceniła na 1 035 660 zł brutto.

Foto. Moto-Truck 

o autorze

Redakcja/Łukasz