Od wtorku 27 października do Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie można składać dokumenty niezbędne do wydania opinii technicznej dla używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Podstawą do wydawania opinii jest Ustawa z 14 sierpnia  o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2020 roku w sprawie wprowadzania do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych używanych poza granicami kraju, które zostało w poniedziałek 26 października opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Opłata za wydanie opinii jest ustalana na podstawie udokumentowanej liczby godzin pracy i stawki godzinowej instytutu. 

Wniosek i niezbędne informacje znajdziecie >TUTAJ<

Foto. PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz