Pod koniec września poseł Stanisław Gawłowski z Platformy Obywatelskiej skierował do MSWiA interpelację w sprawie budowy strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Koszalinie.

Przypomnijmy, w 2015 roku Komenda Miejska PSP w Koszalinie w przetargu wybrała firmę, która wykona kompleksową dokumentację projektową inwestycji zlokalizowanej przy ulicy Fałata. Od tamtej pory pomimo posiadanej dokumentacji prace budowalne nie ruszyły.

Obecna strażnica to zabytkowy budynek, powstał w 1928 roku. Jej najbardziej charakterystycznym i jednocześnie najwyższym elementem jest znajdująca się po zachodniej stronie wieża. Służyła ona strażakom jako ściana do ćwiczeń wysokościowych.

7 listopada do Kancelarii Sejmu wpłynęła kilkuzdaniowa odpowiedź sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego na interpelację w sprawie budowy strażnicy.

Zieliński poinformował, że inwestycja jest zasadna ale nie została uwzględniona w „Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.

W opinii Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jej realizacja będzie możliwa w przypadku pozyskania na ten cel środków finansowych z innych źródeł.

 

o autorze

Redakcja/Łukasz