Wraca temat nowego umundurowania specjalnego strażaków Państwowej Straży Pożarnej. O aktualny stan prac w Komendzie Głównej PSP zapytali zastępców Komendanta Głównego PSP związkowcy z ZZS ‘Florian’.

Na pytanie odpowiedział st. bryg. Marek Jasiński, który poinformował że w chwili obecnej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej trwają prace nad przygotowaniem trójstronnej umowy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i SGSP na podstawie, której prawa autorskie i dokumentacja techniczno – technologiczna zostanie przeniesiona na Państwową Straż Pożarną.

Warto w tym miejscu dodać, że cała dokumentacja na nowe mundury powstała w ramach projektu pt. „Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych” nadzorowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Właścicielem wyników końcowych jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwa Obrony Narodowej dlatego niezbędne jest podpisanie stosowanej umowy.

Kolejnym krokiem będą prace legislacyjne, które mają dotyczyć wprowadzenia nowych mundurów, ale w niewielkim zakresie. Zostanie wprowadzona tylko bluza lekkiego ubrania specjalnego.

Pozostałe zmiany w umundurowaniu mają wynikać – jak napisali związkowcy – jedynie ze zmienionego (zgodnie ze standardem przygotowywanym w KG PSP) opisu przedmiotu zamówienia.

W latach 2017 – 2020 w ramach Programu modernizacji służb podległych MSWiA Państwowa Straż Pożarna ma otrzymać 123 mln złotych na zakup nowych ubrań w tym 25 tys. kompletów ubrań specjalnych lekkich.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl