Bez tłumów i ceremoniału, ale kameralnie. Tak ma wyglądać tegoroczna promocja oficerska podchorążych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.  

Promocja na pierwszy stopień oficerski jest dla absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zwieńczeniem trudu kilkuletniego kształcenia w Uczelni. Uroczystość każdego roku odbywa się podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka, ale z powodu pandemii koronawirusa w tym roku została odwołana.

O temat promocji oficerskiej został zapytany Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej podczas ostatniego wywiadu dla Przeglądu Pożarniczego.

Promocje oficerskie odbędą się w miejscach zatrudnienia podchorążych. Ze względu na stałe zagrożenie epidemiczne będą to kameralne uroczystości, bez pięknego, zbiorowego ceremoniału im towarzyszącego, w postaci pasowania szablą przed frontem pododdziałów i przy asyście tłumów gości – powiedział nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

[…] jesteśmy bardzo wyczuleni na kwestie reżimu sanitarnego, zwłaszcza jeśli idzie o podchorążych. Trudno, taki czas, ale też tak się kształtuje historia – dodał.

W tej chwili wszyscy podchorążowie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej są poza Warszawą i pełnią służby w jednostkach ratowniczo – gaśniczych w miejscach swojego zamieszkania.  

o autorze

Redakcja/Łukasz