W dniach od 27 do 29 maja na poligonie pożarniczym Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie odbyły się ćwiczenia szkolnej jednostki ratowniczo – gaśniczej.

Ćwiczenia przeprowadzone zostały dla trzech zmian służbowych JRG CS PSP i JRG 2 Częstochowa. Dowódcą był mł. bryg. Konrad Jóźwiak.

Ćwiczono dwa warianty akcji:

  • Wariant 1:

Na miejscu zdarzenia doszło do zderzenia bocznego samochodu osobowego z autocysterną, wynikiem czego, było utracenie kontroli przez kierującego cysterną oraz przygniecenie samochodu osobowego i uwięzienie kierowcy samochodu osobowego. Służby ratunkowe zostały powiadomione przez kierującego pojazdem ciężarowym.

  • Wariant 2:

Kierowca autobusu turystycznego biura podróży, nie dostosował prędkości do warunków atmosferycznych, stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi. Na pokładzie pojazdu znajdowało się 20 pasażerów. Służby zawiadomione przez osoby postronne.

Głównymi celami ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących możliwości i praktycznego użycia sprzętu ratownictwa technicznego, wykorzystanie sprzętu hydraulicznego oraz doskonalenie technik wykonywania dostępu z udziałem pojazdów osobowych, ciężarowych oraz autobusów, wykorzystanie poduszek wysokociśnieniowych, wykorzystanie sprzętu do stabilizacji, wykorzystanie wyciągarek z SCRt oraz SCRd, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i prowadzenie segregacji pierwotnej (wstępnej) poszkodowanych przy pomocy systemu START w zdarzeniach masowych.

Foto. CS PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz