31 sierpnia 2021 roku na terenie Magazynu Gazu BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. zlokalizowanego w  Leszczach 15 (pow. pińczowski), zostały przeprowadzone wojewódzkie ćwiczenia ratownicze pk. „BAŁTYKGAZ 2021”.

Organizatorem ćwiczeń był Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przy współudziale komendanta powiatowego PSP w Pińczowie. W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa świętokrzyskiego, a także Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne i inne podmioty współpracujące z jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Łącznie w ćwiczenia zaangażowano około 126 strażaków, 43 pojazdy pożarnicze, w tym Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemiczno- Ekologicznego z Kielc oraz Ostrowca, Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego i Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo- Ratowniczą z Kielc.

Scenariusz ćwiczeń składał się z pięciu epizodów: 

Epizod wprowadzający – pożar traw i suchej roślinności na terenie miejscowości Wola Zagojska, który stwarza zagrożenie dla pobliskiego ZDR „BAŁTYKGAZ Sp. z o. o.”

Epizod I – awaria zaworów odwadniających zbiorników LPG – rozlewisko LPG.

Epizod II – częściowe zerwanie złącza zrywnego autocysterny – wyciek LPG na fazie ciekłej.

Epizod III – zasypanie osób postronnych przez warstwę kruszywa, która oderwała się od ściany wyrobiska pobliskiej kopalni gipsu.

Epizod IV – upadek z wysokości pracownika, który wykonywał prace konserwacyjne w obrębie taśmociągu hali magazynowej (poszkodowany pracownik znajduje się na wysokości ok. 30 m).

Na szczeblu taktycznym działaniami kierował Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie bryg. Grzegorz Karwat, natomiast na szczeblu strategicznym dowodził st. bryg. Jarosław Piotrowski, Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur zawartych w Zewnętrznym Planie Operacyjno- Ratowniczym dla Magazynu Gazu BAŁTYKGAZ Sp. z o.o., a także sprawdzenie poziomu przygotowania poszczególnych służb i podmiotów ratowniczych do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych.

Opracowanie i zdjęcia: Wydział Operacyjny KW PSP w Kielcach

o autorze

Redakcja/Łukasz