W ubiegłym tygodniu na terenie Zakładów Chemicznych Rudniki S.A. odbyły się ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘Częstochowa’.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał, iż w wyniku korozji zaworu dennego z ługiem sodowym dochodzi do uwolnienia substancji do otoczenia. Pracownik zakładu próbuje dokręcić zawór zbiornika w którym magazynowany jest ług sodowy – lecz bezskutecznie. Pracownik zostaje ochlapany substancją i traci przytomność. Pracownicy będący w pobliżu informują o zaistniałym zdarzeniu Kierownika Zakładu, który po zapoznaniu się z sytuacją nakazuje ewakuację pracowników zakładu oraz powiadomienie służb ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto w ramach podgrywki w trakcie ćwiczeń założono, iż dochodzi do zasłabnięcia jednego z ratowników – informuje Komenda Miejska PSP w Częstochowie.

Siły i środki biorące udział w ćwiczeniach:

GCBA 5/42 – JRG-2 KM PSP Częstochowa,

SRt – JRG-2 KM PSP Częstochowa,

SCRChem  – JRG-2 KM PSP Częstochowa,

GCBA 8/50 – JRG-1 KM PSP Częstochowa,

GBA 2,5/24 – JRG-3 KM PSP Częstochowa,

GCBA 8/50 – JRG-3 KM PSP Częstochowa,

SCD-42 – JRG-3 KM PSP Częstochowa,

SLRR – JRG-2 KM PSP Częstochowa,

SLOp – KM PSP Częstochowa.

Foto. KM PSP Częstochowa

o autorze

Redakcja/Łukasz