20 października na terenie gmin Żyraków oraz Pilzno odbyły się ćwiczenia zgrywające w zakresie doskonalenia organizacji  działań ratowniczych prowadzonych przez podmioty ksrg oraz podmioty współdziałające z systemem, podczas likwidacji pożarów i miejscowych zagrożeń pod kryptonimem „DĘBICA 2021”. 

Ćwiczenia miały na celu doskonalenie współdziałania sił ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatów: dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego, łańcuckiego, z wytypowanymi pododdziałami centralnego i wojewódzkiego odwodu operacyjnego ksrg.

Ćwiczenia zrealizowano w obrębie trzech epizodów podczas których symulowano niebezpieczne zdarzenia związane z pożarami, wybuchem, powodzią oraz zatopieniem przez nieznane osoby pojemników z substancją niebezpieczną dla środowiska na akwenie w Mokrzcu.

Podczas EPIZODU I  ćwiczące zastępy musiały sprawnie zareagować na symulowany pożar i wybuch  w budynku produkcyjno-magazynowym jednej z dębickich firm podczas którego cześć budynku została zniszczona. W gruzowisku zostali uwięzieni pracownicy. Do działań w obrębie tego epizodu skierowana została miejscowa jednostka OSP Straszęcin, siły i środki spoza powiatu a także Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza „Dębica”.

Podczas EPIZODU II zasymulowano gwałtowne podniesienie się poziomu wody w obrębie akwenu w Mokrzcu co spowodowało odcięcie drogi ewakuacji osobom znajdującym się w pobliżu akwenu. Podczas tego ćwiczenia strażacy z OSP Łęki Dolne a także siły i środki z powiatu strzyżowskiego ewakuowały przy pomocy łodzi osoby zagrożone przez powódź. Drugim elementem epizodu było zlokalizowanie i wydobycie przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Solina” pojemników z rzekomo niebezpieczną zawartością z dna zalewu. Do tego celu wykorzystano sonar, konieczna była także praca nurków pod powierzchnią wody. Podczas ćwiczeń do transmisji obrazu z lokalizacji kolejnych epizodów wykorzystano również drony które umożliwiły przekaz obrazu z miejsca zdarzenia do mobilnego stanowiska kierowania zlokalizowanego w Straszęcinie.

Najważniejszym zasymulowanym zagrożeniem podczas EPIZODU III był pożar ośrodka wczasowego w Straszęcinie. W działaniach polegających głównie na gaszeniu pożaru i dostarczaniu wody na dużą odległość udział brała kompania gaśnicza „Nafta” na którą składają się siły i środki PSP i OSP z powiatów rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego i dębickiego.

Ćwiczenia obserwowali zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg Andrzej Marczenia oraz przedstawiciele samorządów z terenu powiatu dębickiego.

Organizatorami ćwiczenia były Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy.

Opracowanie: bryg. Wiktor Porada , KP PSP w Dębicy
Zdjęcia: mł. ogn. Paweł Balawender z KP PSP w Dębicy

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl