120 strażaków, 30 samochodów i sprzęt powodziowy wzięło udział w ćwiczenia straży pożarnej na wypadek powodzi.

Ćwiczenia pod kryptonimem ‘Dobrzyków 2015’ odbyły się 21 maja 2015 roku na terenie przepompowni w miejscowości Dobrzyków w powiecie płockim zlokalizowanej przy wałach przeciwpowodziowych na Wiśle.

Scenariusz ćwiczeń zakładał nagły przybór wody na skutek, czego doszło do uwięzienia wycieczki kajakarzy na kępie przy wale wiślanym. Dodatkowo zagrożona była pompownia przeciwpowodziowa oraz zostały zablokowane kanały ssące pomp oraz istnieje ryzyko skażenia zbiornika wodnego pompowni ropą. Odbyło się również doskonalenie oficerów, którzy będą dysponowani do zdarzeń, jako dowódcy poszczególnych odcinków bojowych lub innych czynności w trakcie akcji ratowniczo – gaśniczych.

W ćwiczeniach udział wzięły między innymi siły i środki wchodzące w skład Mazowieckiej Brygady Odwodowej tj. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego ‘Płock-5’ COO, Sekcja Ratownictwa Wodno-Nurkowego ‘Maków Mazowiecki’ WOO, Sekcja Ratownictwa Ekologicznego ‘Płock’ WOO oraz pododdziały Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Fot. st. kpt. Karol Kierzkowski rzecznik prasowy KW PSP w Warszawie

o autorze

Redakcja