W dniach 17–18 marca 2022 r. na terenie powiatów hajnowskiego i białostockiego odbyły się ćwiczenia dowódczo–sztabowe Sztabu Podlaskiej Brygady Odwodowej pk. Puszcza 2022.

Celem ćwiczeń było doskonalenie organizacji pracy Sztabu podczas działań ratowniczo–gaśniczych związanych z gaszeniem wielkoobszarowych pożarów na terenach leśnych Puszczy Białowieskiej.

Pierwszego dnia strażacy zapoznali się z newralgicznymi miejscami Puszczy Białowieskiej ze względu na bezpieczeństwo pożarowe i możliwości wczesnego wykrywania pożaru oraz prowadzenia działań ratowniczo–gaśniczych. Odwiedzili tereny jednostki wojskowej 2-Regionalnej Bazy Logistycznej Skład Hajnówka, Białowieskiego Parku Narodowego i Nadleśnictwa Hajnówka. Ponadto podczas prowadzonych ćwiczeń odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Białowieży.

Drugiego dnia przy Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Łapach zorganizowany został sztab na bazie namiotów.

Zadaniem sztabu było zorganizowanie łączności radiowej ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce oraz Stanowiskiem Kierowania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego na bazie samochodów dowodzenia i łączności, dysponowanie niezbędnych sił i środków z wojewódzkiego odwodu operacyjnego, możliwości wykorzystania zespołów dronowych PSP z transmisją z miejsca zdarzenia do sztabu w celu podejmowania właściwych decyzji oraz koordynacja prowadzonych działań – przekazała Podlaska Komenda Wojewódzka PSP.

Foto. PSP Hajnówka 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl