21 czerwca 2017 r. o  godzinie  10:10 w okolicach miejscowości Czerlonka Leśna (powiat hajnowski) rozpoczęły się ćwiczenia gaśnicze wydzielonych sił i środków Kompanii Gaśniczej „Białystok” i Plutonu Logistycznego „Białystok” Centralnego Odwodu Operacyjnego, których celem było doskonalenie umiejętności strażaków podczas gaszenia pożarów dużych powierzchni leśnych na terenie Puszczy Białowieskiej pod kryptonimem „BIAŁOWIEŻA 2017”.

W ćwiczeniach wzięło udział łącznie ponad 30 pojazdów pożarniczych i 103 strażaków z pododdział odwodów operacyjnych, wytypowanych siły lokalnych PSP i OSP, które zostaną zadysponowane w czasie rzeczywistym przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce. W ćwiczeniach aktywny udział wzięły także służby leśne nadleśnictwa Hajnówka, Białowieża i Browsk oraz będący w dyspozycji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku samolot gaśniczy Dromader.

Zbliżający się sezon wakacyjny jest okresem zwiększonego zagrożenia pożarowego w lasach zarówno ze względu na wysokie temperatury i związaną z tym niską wilgotność ściółki ale także z uwagi na zwiększoną liczbę osób korzystających z uroków lasu. Niestety to człowiek pozostaje najczęstszym sprawcom pożarów na terenach zalesionych.

Ćwiczebny epizod zakładał, że na skutek celowego działania dochodzi do rozniecenia pożaru na terenie Leśnictwa Czerlonka. Ponieważ, ze względu na ekstremalnie suchą ściółkę, obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego ogień szybko się rozprzestrzenia w kierunku południowo – zachodnim i w krótkim czasie osiąga powierzchnię kilkudziesięciu hektarów.

KW PSP Białystok

o autorze

Redakcja/Łukasz