W dniach 18, 19 i 26 marca w Nowym Targu odbyły się wspólne ćwiczenia Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘Kraków 6’ i ‘Nowy Targ 1’.

Ćwiczenia dwóch grup chemicznych (krakowskiej Poziom A i nowotarskiej Poziom B) wynikały z rocznego planu doskonalenia grup chemicznych.

Część teoretyczna odbyła się w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Nowym Targu, a część praktyczna na terenie Zespołu Szkól Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu, gdzie strażacy ćwiczyli, jak postępować podczas działań związany z podejrzaną przesyłką.

Foto. KP PSP Nowy Targ

Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego

o autorze

Redakcja/Łukasz