W piątek 28 maja zostały przeprowadzone wojewódzkie ćwiczenia pod kryptonimem ‘HUTA 2021’ sprawdzające zewnętrzny i wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy.

Ćwiczenia zostały przeprowadzone w zakładach dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” i „Energetyka” Sp. z o.o. Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej W-4 Legnica.

W ćwiczeniach ‚HUTA 2021’ udział wzięły sił i środki wchodzące w skład Kompani Gaśniczej Centralnego Odwodu Operacyjnego ‘LEGNICA’, Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego ‘CHOJNÓW’ oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego ‘LEGNICA-3’ i Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘WROCŁAW-3’.

Foto. facebook/Legnica112

o autorze

Redakcja/Łukasz