24 września 2021 roku na terenie teren 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i na jeziorze Kisajno odbyły się ćwiczenia Komendanta Powiatowego PSP w Giżycku pod kryptonimem: „Napad 2021”.

Tematem głównym ćwiczeń było sprawdzenie i doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych przez siły Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku, Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu giżyckiego  oraz Wojskowej Straży Pożarnej.

Główne założenia do ćwiczeń polegały na:

 • Utrwaleniu zasady taktyki pożarniczej podczas prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym w tym na obiektach szczególnie istotnych dla obronności.
 • Doskonalić oraz ocenić funkcjonalność obowiązujących zasad współpracy z Żandarmerią Wojskową oraz funkcyjnymi 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.
 • Doskonalić poruszanie się pojazdami pożarniczymi  w trudnych warunkach oraz orientację w nieznanym terenie podczas działań ratowniczo-gaśniczych.
 • Doskonalić umiejętność analizowania sytuacji pożarowej oraz wypracowywania zamiaru taktycznego uwzględniającego dynamiczny przebieg zdarzeń.
 • Zapoznać się z występującymi na wyznaczonym terenie zagrożeniami oraz ich uwzględnieniu w działaniach,
 • Doskonalić zasady sprawiania i użycia sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
 • Sprawdzić umiejętności dysponowania sił i środków przez dyżurnego SKKP z uwzględnieniem oceny mobilności i dyspozycyjności wyznaczonych do ćwiczeń zastępów,
 • Utrwalić zasady obiegu informacji między ratownikami- dowódcami odcinków bojowych KDR- oficerami Sztabu a SKKP,
 • Sprawdzić umiejętności udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • Doskonalić zasady sprawiania i manewrowania sprzętem pływającym, urządzeniami sonarowymi i robotem podwodnym oraz doskonalić techniki wykorzystania w/w urządzeń podczas działań ratowniczych,
 • Doskonalić sposób prowadzenia działań poszukiwawczych przez SGRW-N z wykorzystaniem właściwego sprzętu.

Foto. KP PSP Giżycko 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz