3 lipca br. na terenie Nadleśnictwa Ośno Lubuskie odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze z zakresu gaszenia pożarów lasów.

W ćwiczeniach udział wzięła Kompania Gaśnicza „Słubice” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego sformowana z 9 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych z jednostek OSP z terenu powiatu słubickiego i sulęcińskiego.

Zadania postawione przed kompanią gaśniczą polegały na:

  • stawieniu się w wyznaczonym czasie w miejscu koncentracji;
  • sprawnym dojeździe do miejsca pożaru oraz budowa stanowisk gaśniczych w natarciu oskrzydlającym na palące się poszycie lasu;
  • zapewnieniu ciągłości podawania środków gaśniczych poprzez organizację systemu zaopatrzenia w wodę metodą przetłaczania lub przepompowywania ze zbiornika przenośnego (bufor wodny) o pojemności 13 000 dm3 do stanowisk gaśniczych;
  • zadysponowaniu do pożaru poprzez przedstawicieli Nadleśnictwa Ośno Lubuskie samolotu gaśniczego;
  • koordynacji działań z przedstawicielami Nadleśnictwa Ośno Lubuskie.

Źródło: KP PSP Słubice 

o autorze

Redakcja/Łukasz